تصمیم برای بهتر زندگی کردن یک تولد است پس تولد شما مبارک


تولدت مبارک

 

مَردُم کیست؟
به موجودی گفته میشه که از بدو تولد همراهیت میکنه و تا روز مرگت مجبوری که برای اون زندگی کنی!!!
برای مَردُم خیلی مهمه که تو چی میپوشی؟
کجا میری؟
چند سالته؟
بابات چیکارس؟
ناهار چی خوردی؟
چند روز یه بار حموم میری؟
چرا حالت خوب نیست؟
چرا میخندی؟
چرا ساکتی؟
چرا نیستی؟
چرا ازدواج نمیکنی ؟
چرا بچه دار نمیشی ؟
چرا اینطوری نوشتی؟ عاشق شدی؟
چرا اونطوری نوشتی؟ فارغ شدی؟
چرا چشات قرمزه؟ حشیش کشیدی؟
چرا لاغر شدی؟ شکست عاطفی خوردی؟
چرا چاق شدی؟ زندگی بهت ساخته؟
و چراهای بسیاری که تا جوابش رو بدست نیاره دست از سرت بر نمیداره!

مَردُم ذاتا قاضی به دنیا میاد.
بدون ِ اینکه خودت خبر داشته باشی، جلسه دادگاه برات تشکیل میده، روت قضاوت میکنه، حکم برات صادر میکنه و در نهایت محکوم میشی.
مَردُم قابلیت اینو داره که همه جا باشه، هرجا بری میتونی ببینیش، حتی تو خواب
پس دستت رو بذار رو گوشت، چشمات رو ببند و بی توجه بهش از کنارش عبور کن
زندگی کن به شیوه خودت و با قوانین خودت و از فرصت های زندگيت لذت ببر.
بیخیال حرفهای مردم...
آنها پشت سر خدا که خداست حرف میزنند چه برسد به من و تو

 

+ نوشته شده در  یکشنبه نهم فروردین ۱۳۹۴ ساعت 9:30  توسط امیر   | 


 

گاهی خودت را مثل یک کتاب ورق بزن،
انتهای بعضی فکرهایت "نقطه" بگذار که بدانی باید همانجا تمامشان کنی.
بین بعضی حرفهایت "کاما" بگذار که بدانی باید با کمی تامل ادایشان کنی .
پس از بعضی رفتارهایت هم "علامت تعجب" و آخر برخی عادت هایت نیز علامت "سوال" بگذار، تا فرصت ویرایش هست...
حتی بعضی از عقایدت را حذف کن ... اما بعضی را پر رنگ.
خودت را هر چند شب یکبار ورق بزن..

 

+ نوشته شده در  شنبه هشتم فروردین ۱۳۹۴ ساعت 9:29  توسط امیر   | 


 

مگر میشود برای تخریب روح و قلب و احساس و دنیای یک انسان، تنها یک کلمه بگوییم :

"ببخشید"

مگر میشود عمری را هدر داد و خوشبختی را گرفت و بازهم گفت : "جبران میکنم"

مگر میشود غرور کسی را جلوی دیگران خرد کرد و با یک کلمه "ببخشید" غرور له شده اش را پیوند بزنی

مگر میشود در مورد کسی زود قضاوت کرد اما وقتی متوجه اشتباه خود میشوی بگوئی "ببخشید"

با گفتن ببخشید : چه چیز را میشود جبران کرد؟چه چیزی را میشود بخشید؟

گاهی چیزی برای جبران نیست ....کاری که بتواند اندکی مرهم درد باشد، نیست.

گذشت هم جایی ندارد ....وقتی آگاهانه میدانیم دست به کشتار هویت و

شخصیت کسی میزنیم ....انتظار بخشش هم نابجاست ....

شخصیت کسی را که با گفتن توهین به آشوب کشیدی ، با گفتن ببخشید آرام نمی شود ...

وقتی رشته مهربانی را که نازک شده است بجای ضخامت،ازهم میگسلانیم ؛

وقتی شانه ای که پناه اشکهایی است را بجای پیشکش ،دریغ میکنیم؛

وقتی بجای آرامش ،دغدغه هدیه میکنیم ؛

وقتی بجای شادی ، اشک می آفرینیم ......؛

چگونه زمزمه کنیم "ببخش "....

فرصت جبران نیست ،شاید زمان باشد اما چیزی برای جبران نیست ...

 

+ نوشته شده در  جمعه پانزدهم اسفند ۱۳۹۳ ساعت 9:40  توسط امیر   | 


 

این روزها سخت از بعضی ادمها دلگیرم، دلتنگ کودکی هایم شده ام

انجا که بغض میکنی و گوشه ای میرفتی زانوهایت را بغل میکردی

و با ریشه های فرش بازی میکردی، حق حق میزدی،

بعد ناگهان دستانی مهربان تو رادر اغوشت میکشید، خودت را در بغلش محو میکردی

بغضت میترکید، اشکهای قطره قطره ات را همراه با نوازش پاک میکرد،

در نهایت منتظر بهترین جمله زندگیت میشدی؟! 

(( بگو کیست تا خودم فردا به حسابش برسم ))

 

+ نوشته شده در  سه شنبه دوازدهم اسفند ۱۳۹۳ ساعت 10:45  توسط امیر   | 


 

وسیع باش...
منتظر نباش کسی دل گرفته ات را باز کند...
بلند شو و قدمی بردار...
دل کسی را شاد کن...
دلت خود به خود باز می شود...
و عاشق باش...
برای آنان که دوستشان داری دعا کن...
بدون آنکه دلیلی برای دوست داشتنت بیابی...
ببین چه احساس رضایتی پیدا خواهی کرد.

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و هفتم دی ۱۳۹۳ ساعت 9:48  توسط امیر   | 


 

ﮐﻤﯽ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺩﺍﺭﯾﺪ
ﺑﺘﮑﺎﻧﯿﺪ !
ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻡِ ﺍﯾﻦ ﻓﮑﺮﻫﺎﯼِ ﺑﯽ ﺭﻧﮓ
ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺣﺮﻓﻬﺎﯼِ ﺗﻮ ﺧﺎﻟﯽِ ﺑﯽ ﺭﻭﯾﺎ
ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﺭﻗﺼﻨﺪﻩ ﯼ ﺩﺳﺖِ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﺟﺎﻧﻢ !
ﺑﺨﻮﺍﻫﯽ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺗﺎﻧﮕﻮ ﻣﯽ ﺭﻗﺼﺪ
نخوﺍﻫﯽ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺭﻗﺎﺻﻪ ﯼ ﺗﻤﺎﻡِ ﺳﺎﺯﻫﺎ ﻭ ﺁﻭﺍﺯﻫﺎﯼِ ﺧﻮﺩﺵ ﻣﯽﮐﻨﺪ !
.
ﺩﺳﺖِ ﺭﻭﯾﺎ ﺭﺍ ﺑﮕﯿﺮ
ﺑﺮﺍﯼِ ﯾﮏ ﺑﺎﺭ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﻭﺭ ﺷﻮ
ﺍﺯ ﺷﻬﺮِ ﻧﺎ ﺍﻣﯿﺪﯼ !
.
ﻣﯽ ﺭﻭﻧﺪ ؟
ﻓﺪﺍﯼِ ﺳﺮﺕ
ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ؟
ﺧﻮﺵ ﺑﺤﺎﻝِ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ
.
ﺯﯾﺒﺎ ﺑﺎﺵ
ﻭ ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻦ
ﻣﯽ ﺷﻮﺩ
ﺍﮔﺮ ﺑﺨﻮﺍﻫﯽ
ﺩﺭ ﻫﻤﯿﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼِ ﺑﯽ ﻣﻬﺮﯼ
ﺑﺮﺍﯼِ ﺧﻮﺩﺕ
ﺑﺮﺍﯼِ ﺗﻤﺎﻡِ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻗﻠﺒﺖ ﺟﺎ ﺩﺍﺭﻧﺪ
ﺭﻭﯾﺎﯾﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎﺷﯽ
ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ...

 

+ نوشته شده در  دوشنبه پانزدهم دی ۱۳۹۳ ساعت 8:44  توسط امیر   | 


نمیدونم این متن را کی گفته ولی هر کس گفته گل گفته:

دو قطره آب كه به هم نزديك شوند ، تشكيل يك قطره بزرگتر ميدهند
اما دوتكه سنگ هيچگاه با هم يكی نمی شوند

پس هر چه سخت تر و قالبی تر باشيم ، فهم ديگران برايمان مشكل تر و در نتيجه امکان بزرگتر شدنمان نيز كاهش می یابد

آب در عين نرمی و لطافت در مقايسه با سنگ به مراتب سر سخت تر و در رسيدن به هدف خود لجوجتر و مصممتر است

سنگ ، پشت اولين مانع جدی می ايستد
اما آب راه خود را به سمت دريا می يابد

در زندگی معنای واقعی سرسختی ، استواری و مصمم بودن را در دل نرمی و گذشت بايد جستجو كرد

گاهی لازم است كوتاه بيايی

گاهی نمیتوان بخشید و گذشت
اما می توان چشمان را بست و عبور کرد

گاهی مجبور می شوی نادیده بگیری
گاهی نگاهت را به سمت ديگر بدوز که نبینی

ولی با آگاهی و شناخت و آنگاه بخشیدن را خواهی آموخت

+ نوشته شده در  دوشنبه هشتم دی ۱۳۹۳ ساعت 8:58  توسط امیر   | 


 

ما عادت کردیم وقتی فیلم به تیتراژ رسید...
اگه تو خونه باشیم ..
دستگاه رو خاموش کنیم...
اگه تو سینما باشیم ..
سالن و ترک کنیم...
ما توی زندگیمون هیچ وقت ...
کسانی که برامون زحمت اصلی رو کشیدن نمیبینیم.
ما فقط دوست داریم کسانی رو ببینیم که برامون نقش بازی میکنن!!!
این حقیقت ماهستش

 

+ نوشته شده در  شنبه ششم دی ۱۳۹۳ ساعت 9:13  توسط امیر   | 


 

" به خاطر بسپار "
- زندگی بدون چالش ؛ مزرعه بدون حاصل است.
- تنها موجودی که با نشستن به موفقیت می رسد؛ مرغ است.
-زندگی ما با " تولد" شروع نمی شود؛ با "تحول" آغاز میشود.
- لازم نیست "بزرگ " باشی تا "شروع کنی"، شروع کن تا بزرگ شوی ...

 

+ نوشته شده در  شنبه ششم دی ۱۳۹۳ ساعت 9:3  توسط امیر   | 


 

مردم اینجا چقدر مهربانند ;
دیدند کفش ندارم برایم پاپوش دوختند , دیدند سرما میخورم سرم کلاه گذاشتند و چون برایم تنگ بود کلاه گشادتری و دیدند هوا گرم شد , پس کلاهم را برداشتند و چون دیدند لباسم کهنه و پاره است به من وصله چسباندند و چون از رفتارم فهمیدند که سواد ندارم محبت کردند و حسابم را رسیدند . خواستم در این مهربانکده خانه بسازم ، نانم را آجر کردند گفتند کلبه بساز . . . . .
روزگار جالبیست،مرغمان تخم نمی گذارد ولی هر روز گاومان می زاید!

 

+ نوشته شده در  سه شنبه دوم دی ۱۳۹۳ ساعت 8:43  توسط امیر   | 


مواظب خودت باش
معنی این جمله این نیست که از خودت مواظبت کن!
معنیش این که هیچکس به اندازه خودت نمیتونه بهت صدمه بزنه!
تحقیقات نشان داده که بیشترین عامل بیماری ها، سختی ها، مشکلات و ناکامی های انسان ها خود آنها هستند. 
.
.
.

اگر دوست دارید بعد از سالها زندگی زمانی که برمیگردید و به منظره گذشته خود نگاه میکنید تصویری زیبا و خاطراتی پر از خرسندی ببینید اینها را به هم پیوند بزنید:

تصمیم را با تحقیق

هوس را با عقل

عصبانیت را با صبر

انتقام را با فراموشی

عبادت را با بی توقعی

خدمت به خلق را با گمنامی

و در آخر قلبت را با خدا پیوند بزن.

مواظب خودت باش. 
خيلي مواظب خودت باش...

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و پنجم آذر ۱۳۹۳ ساعت 8:43  توسط امیر   | 


 

همه چیز در دنیا زیباتر میشد اگر انسانها به جای دین ،به انسانیت معتقد بودند.
انسانیت چیزی است ورای همه ادیان ، انسانیت ، مهربانی است . نماز و دعا و روزه ندارد .

انسانیت گاهی یک لبخند است که به کودک غمگینی هدیه می کنید

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و پنجم آذر ۱۳۹۳ ساعت 8:41  توسط امیر   | 


 

دیدی نانوا چطور خمیر نان سنگک را پهن می کند و درون تنور می گذارد...
چه اتفاقی می افتد؟! خمیر به سنگها می چسبد!
اما نان هرچه پخته تر می شود، از سنگها جدا می شود...

حکایت آدم ها همین است؛
سختیهای این دنیا، حرارت تنور است...و این سختی هاست که انسان را پخته تر می کنند...
و هر چه انسان پخته تر می شود سنگ کمتری بخود می گیرد...سنگها تعلقات دنیایی هستند...
ماشین من، خانه من، کارخانه من....
آنوقت که قرار است نان را از تنور خارج کنند سنگها را از آن می گیرند!

خوشا به حال آنکه در تنور دنیا آنقدر پخته می شود که به هیچ سنگی نمی چسبد!

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه پنجم آذر ۱۳۹۳ ساعت 11:24  توسط امیر   | 


 

,, دوست ,, يعني كسي كه
وقتي هست آرام باشي
ووقتي نيست چيزي درزندگيت كم باشد

,,دوست,, يعني
آن جمله هاي ساده و بي منظوري كه مي گويي و
خيالت راحت است كه از آنها هيچ سوء تعبيري نمي شود

,,دوست,, يعني يك دل اضافه داشتن
براي اينكه بداني هر بار دلت مي گيرد
يك دل ديگر هم دلتنگ غمت مي شود

,,دوست,, يعني وقت اضافه ،
يعني تو هميشه عزيزي حتي در وقت اضافه

,,دوست،، يعني تنهايي هايم را مي سپارم به دست تو
چون شك ندارم مي فهميش

،،دوست،، يعني يك راه دو طرفه
يك قدم من، يك قدم تو،
اما بدون شمارش و حساب وكتاب

,,دوست,,يعني من از بودنت مفتخر وسربلندم ،
نه سر به زيرو شرمنده

من ادعا نمي كنم كه هميشه به ياد ,,دوستانم,, هستم، ولي ادعا مي كنم كه لحظاتي كه به يادشان نيستم هم ,,دوستشون,, دارم.......

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه پنجم آذر ۱۳۹۳ ساعت 11:21  توسط امیر   | 


 

به امید یه زندگی پر از عشق. . .

هر از گــــــــــــــاهی،

با خواهرت ،
شوخی کن،
دستش بنداز،
بغلش کن،
برو پشت در قایم شو و بترسونش.

داداشتو ،
محکم بزن به سَر شونش،
هواشو داشته باش.

مامانتو ،
قلقلک بده تا از خنده نتونه حرف بزنه،
کاری کن پیش دوستاش پُزتو بده،
کیف کنه از داشتنت.

باباتو ،
بغل کن،
چاییشو تو بده دستش،
بگو برات از تجربه هاش بگه،
بشین پای حرفش،
درد دلش !!!

دوستت،
اگه تنهاست،
اگه غم داره تو دلش،
اگه میبینی زل زده به مانیتورش و هر از گاهی میخنده،
از اون تلخاش،
تو هواشو داشته باش،
تو تنهاش نذار...


باور کن،
روزی هــــــــــــــزار بار میمیره،
کسی که فکر میکنه برای کسی مهم نیست...

هوایِ همو داشته باشیم،
شاید بهـــــــــــتر بشه
شاید یه روز دیگه وقت نباشه 'اون شخص نباشه 'دیدنش آرزوت بشه!وقت کمه !زندگی کوتاست.....

 

+ نوشته شده در  یکشنبه دوم آذر ۱۳۹۳ ساعت 7:58  توسط امیر   |